Varierende priser Oslo

Modul
Lengde
Bredde
Pris
Pris m/ mva
1 4,5 1,5 6.700 8.375
2 4 2 8.000 10.000
16 2,5 2 5.000 6.250
18, 20, 22, 24 3,2 2 6.400 8.000
43,45,47 2,8 2 5.600 7.000

Tilbake til moduloversikten