Varierende priser Bergen

Modul
Lengde
Bredde
Pris
Pris m/ mva
14 1,8 1,3 2.500 3.125
20 2,3 2 5.200 6.500
27 3,5 2 7.000 8.750
86 2,5 1,5 3.700 4.625
87, 88, 89 2 1 2.000 2.500
90 3,5 3,5 8.000 10.000
98, 99 2,5 1,5 3.700 4.625
103, 104 2,5 2 5.000 5.000
116 2,5 1,5 3.700 4.625

Tilbake til moduloversikten