Varierende priser Bergen

Modul
Lengde
Bredde
Pris
Pris m/ mva
19 3 2 6.000 7.500
26 3,7 2 7.400 9.250
43 3,5 2 7.000 8.750
44 2,7 2 5.400 6.750
90 2,5 1,5 3.750 4.690
91 3,5 3,5 8.000 10.000

Tilbake til moduloversikten