<
       
 

 

 

 

Messeprogrammet legges ut på nett:

Bergen: 1. mars 2019
Stavanger: 1. september 2019

I mellomtiden kan du studere messepgrammet for 2018

Alternativmessen – Sunn livsstil
E-post:post@alternativmessen.com
Tlf: 51 53 19 44
- 452 14 757 - 971 71 616