Publikum

Fredag 200,-kr *
Lørdag 200,-kr
Søndag 200,-kr
Helgepass: 400,-kr

Barn under 14 år gratis.

* Rabatt: Fredag: Trygdede, uføre, pensjonister, studenter og skoleelever: 100 kr - Kun fredag

Utstillere

Oslo

Bergen

Stavanger

Annonser i messeprogrammet

Annonsepriser og størrelser