Priser
       
 

 

 
 

Publikum

Fredag 200,-kr
Lørdag 200,-kr
Søndag 200,-kr
Helgepass: 400,-kr

Barn under 14 år gratis.

Rabatt: Trygdede, arbeidsledige, uføre, pensjonister, studenter og skoleelever: 100 kr

Utstillere

Bergen

Stavanger

Annonser i messeprogrammet

Annonsepriser og størrelser