Jeg melder meg på Alternativmessen 2019

Bergen: 22.-24. mars - Stavanger 20.-22. september

NB - Under "Annet" spesifiser om det gjelder
Bergen, Stavanger eller begge.

 
 

Firmanavn:

Kontaktperson:

Adresse:

Postnummer: Sted:

Tlf: Mobil:

 
 
E-post: Webadresse:
 
 

Tema:

Annet:

Ønsket modul:

 
 

 

Etter denne registreringen vil du motta en faktura.
Påmeldingen er først gyldig når det er innbetalt et depositum på 1.500 kr.
Depositumet refunderes ikke ved avmelding.
Inbetaling for stand refunderes ikke ved avmelding etter 1.september.

 
Alternativmessen i Stavanger v/ Christian Paaske
E-post:paaske@online.no

Tlf: 51 53 19 44