Alternativmessen arrangeres av Christian Paaske.

Han har vært aktivt med i det alternative siden 1976 som kursarrangør, yoga & meditasjonslærer, redaktør, skribent og astrologisk rådgiver. Han arrangerte første alternativmesse i Stavanger i 1996 og hvert år siden.

DET ALTERNATIVE
omfatter er en lang rekke aktivteter:

Selvutvikling
Helse
Behandling
Spådom
Tro og livssyn m.m.


Alternativmessen er en årlig begivenhet for nye impulser, foredrag, utveksling av ideer.
Her møtes mennesker med felles interesser i dette spennende feltet.
Alternativmessen er for å bli inspirert, lære og oppleve.

Kontakt:

Alternativmessen i Stavanger v/ Christian Paaske

E-post:paaske@online.no
Tlf: 51 53 19 44
- 452 14 757