Utstillere og ikke-utstillere er velkommen til å holde foredrag.

For utstillere og ikke-utstillere gjelder ulike vilkår:

Utstillere kan holde holde komersielle foredrag for å markedsføre eller selge produkter eller tjenester.

Ikke-utstillere kan holde ikke-komersielle foredrag. Det vil si foredrag av allment opplysende interesse. Det er gratis.

Ikke-utstillere som vil holde kommersielle foredrag for å markedsføre eller selge produkter eller tjenester, koster dette 2.500 kr pr. foredrag.
Det inkluderer presentasjon i messeprogrammet.


NB! Hvert foredrag er på maks. 50 minutter.

Arrangøren forbeholder seg retten til å vurdere om foredragene er av relevans for messens innhold, og kan uten grunn avvise foredrag.
Foredragene er gjenstand for redigering.
Det medfører en innholdsmessig og språklig gjennomgang og ofte korrektur for at teksten skal kunne kommunikere best mulig med publikum.

Send inn:

1) Foredragstittel
2) Kort tekst om foredraget
3) Navn på foredragsholder:
4) Presentasjon av foredragsholder:
5) Godt portrett av foredragsholder i farger. (Send på fil)

PS. Viktig med et godt bilde!!!

Send til, eller bruk skjemet under:

E-Post: post@alternativmessen.com

Eksempel på presentasjon:

 

Foredragstittel

Beskrivelse av foredrag
Navn på foredragsholder
Beskrivelse av foredragsholder
  Ps. Foredragstekstene er gjenstand for redigering.
Hjemmeside
E-post


Type foredrag


Jeg er utstiller
Jeg er ikke utstiller, og ønsker å holde et ikke-kommersielt foredrag.
Jeg er ikke utstiller, og ønsker å markdedsføre mine tjenester eller produkter.

Bilde

NB! Send et bilde av foredragsholder separat, som billedfil på e-post,
eller i posten som et bilde som kan scannes.