Foredragsholdere ønskes velkommen både blant utstillere og ikke-utstillere.
For utstillere er det ingen rettighet å holde foredrag.

For personer som ikke er utstiller er det anledning til å holde ikke-komersielle foredrag. Dette er gratis.

For personer som ikke er utstiller koster komersielle foredrag 2.000 kr pr. foredrag.
Inkluderer presentasjon i foredragsprogrammet.


NB! Hvert foredrag er på maks. 50 minutter.

Foredragene presenteres i messeprogrammet - se eksempel.

NB ! Arrangøren forbeholder seg retten til å vurdere om foredragene er av relevans for messens innhold, og kan uten grunn avvise foredrag.
Det gjøres oppmerksom på at foredragene er gjenstand for redigering.
Det medfører en innholdsmessig og språklig gjennomgang og ofte korrektur for at teksten skal kunne kommunikere best mulig med publikum.

1) Foredragstittel
2) Kort tekst om foredraget
3) Navn på foredragsholder:
4) Presentasjon av foredragsholder:
5) Godt portrett av foredragsholder i farger. (Send på fil)

Ps. Viktig med et godt bilde!!!
Vi tar evt. bilde av deg omkostningsfritt.

Send til, eller bruk skjemet under:

E-Post: paaske@online.no

Eksempel på presentasjon:

 

Foredragstittel

Beskrivelse av foredrag
Navn på foredragsholder
Beskrivelse av foredragsholder
  Ps. Foredragstekstene er gjenstand for redigering.
Hjemmeside
E-post


Type foredrag


Jeg er utstiller
Jeg er ikke utstiller, og ønsker å holde et ikke-kommersielt foredrag.
Jeg er ikke utstiller, og ønsker å markdedsføre mine tjenester eller produkter.

Bilde

NB! Send et bilde av foredragsholder separat, som billedfil på e-post,
eller i posten som et bilde som kan scannes.

 
Alternativmessen i Stavanger v/ Christian Paaske
E-post:paaske@online.no

Tlf: 51 53 19 44