Gjør deg enda mer synlig, og annonser i messeprogrammet.

Programmet legges også ut på internett og lastes ned av svært mange.

Annonse-type Format i mm Pris. eks. mva
1/8side b: 94 h: 67 800,- kr
1/4 side b: 94 h: 136 1.100,- kr
1/2 side b: 190 h: 136 1.800,- kr
1/1 side b: 190 h: 277 3.000,- kr

NB! Gratis annonse i messeprogrammet
Standprisen inkluderer en gratis 1/8 side annonse i messeprogrammet:
Det kan enten leveres inn en ferdig original, format: b: 94 h: 67 mm
Eller send:
Tekst, bilde og logo og vi setter annonsen opp for deg.
Maks 3 korrekturer.
Send til: paaske@online.no
Annonsefrist: Bergen: 20. februar Stavanger: 20.august.

PS. Dersom du ønsker større annonse i messprogrammet får du en rabatt på 800 kr

 
Alternativmessen i Stavanger
E-post:paaske@online.no

Tlf: 51 53 19 44 - 452 14 757