Alternativmessen i Stavanger er en godt innarbeidet messe med rikholdig program både
på utstiller- og foredragssiden.
Ca 70 utstillere og 50 foredrag og presentasjoner.

Messens visjon er å løfte det alternative og skape et møtested for
nye impulser, inspirasjon, innsikter og utvikling.

Besøk Alternativmessen og la deg inspirere!

--------------------------------------------------

 

 

 
Alternativmessen i Stavanger v/ Christian Paaske
E-post:paaske@online.no
Tlf: 51 53 19 44